Slide Castello di Corbara Chào mừng quý khách tới thăm công ty rượu vang Castello di Corbara Lịch sử Slide Vang Riserva Xem tất cả Slide Castello di Corbara DOC Lago di Corbara DOC
Sangiovese Merlot Cabernet Sauvignon
Sangiovese Merlot Castello di Corbara
Sangiovese Merlot Umbria IGT
Campo della Fiera Umbria Sangiovese Campo della Fiera
Sangiovese Umbria IGT
Vang Đỏ
Slide Vang Trắng Xem tất cả

CASTELLO DI CORBARA LUÔN THEO DÕI CHẶT CHẼ MỘI TRƯỜNG VI KHÍ HẬU CỦA 1000HA ĐẤT TRỒNG NHO ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TỪ ĐÓ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VANG VỚI CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

VANG TRẮNG

Castello di Corbara Grechetto Umbria IGT

Castello di Corbara Grechetto Umbria IGT

Grechetto Umbria IGT Năm 2019, 13,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Castello di Corbara Orvieto Classico Superiore DOC

Castello di Corbara Orvieto Classico Superiore DOC

Orvieto Classico Superiore DOC Năm 2019, 13.5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

VANG ĐỎ

Castello di Corbara Sangiovese Merlot Umbria IGT

Castello di Corbara Sangiovese Merlot Umbria IGT

Sangiovese Merlot Umbria IGT Năm 2019, 14% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Lago di Corbara DOC

Lago di Corbara DOC

Năm 2018, 14,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

VANG RISERVA

Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC

Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC

Cabernet Sauvignon Năm 2018, 14% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Orzalume

Orzalume

Grechetto Sauvignon Umbria IGT Năm 2019, 13,5% vol. Contiene solfiti

Read more
Calistri

Calistri

Lago di Corbara Sangiovese DOC Năm 2018, 14% vol. Contiene solfiti

Read more
De Coronis

De Coronis

Lago di Corbara Merlot DOC Năm 2017, 14,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

GIẢI THƯỞNG

International Wine Challenge 2014
Decanter World Wine Awards 2014
Decanter World Wine Awards 2014
Decanter World Wine Awards 2013
Decanter World Wine Awards 2012
Decanter World Wine Awards 2012

logo_OCM_2015